Osman Gürün’den Bodrum’a Teşekkür

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz ve bir grup konsey yürütme kurulu üyeleri bugün, Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı öncesi””Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projelerinin yapılarak, Doğal Sit Alanlarının yeniden irdelenmesi”ne ilişkin çalışma ile ilgili görüşlerini, basın açıklaması ile duyurdular. Konsey Başkanı Demiröz “bu plan önerisi, bilimsel değil, rantsaldır. Özellikle Gökova’nın, deniz ve kara turizminin katlidir, sonudur. Hazine arazilerinin korunması kaldırılarak, yapılaşmaya açılacaktır. bunun vatandaşa hiç bir getirisi olmayacağı gibi, işine de aşına da engel olacaktır. Denizin, doğanın katledildiği bir marka olan Bodrum’a turislerin geleceğini düşünmek bile mümkün değildir. Meclis üyelerinin de bunları değerlndireceğini sanıyoruz “diyerek, saat 14.00’de başlayan toplantıya girdiler.
13 ilçe belediyesinin planlarının paftalar halinde sunumunu yapan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Enver Tuna, ardından komisyonun raporunu okudu: “Bu kapsamda, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projelerinin yapılarak, Doğal Sit Alanlarının yeniden irdelenmesine ilişkin söz konusu çalışmanın; koruma-kullanma dengesini gözeten bir anlayış çerçevesinde tesbit edilen ve çekince gösterilen konuların yeniden değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İlimiz bütününde doğal sit aalanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projelerinin” yapılarak yeniden değerlendirilmesine ilişkin Başkanlığımız görüşünün oluşturulabilmesi için Belediyemiz Meclisince incelenerek değerlendirmenin ve eklerinin; 5216 Sayılı Kanunun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur”
Gündem maddesinin oylamaya sunulmasından önce, Belediye Başkanı Osman Gürün “13 ilçemiz de yazılı ve sözlü olarak görüşerini bildirdiler. Ancak, özellikle Bodrum Belediyesi’ne, Bodrumlu sivil toplum kuruluşlarına, odalarına, ve bugün buraya da gelen Bodrum Kent Konseyi’ne çalışmaları ve çabaları ile çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı, çok detaylı ve çok duyarlı çalışmalar yaptılar. Bu bize güç vermiştir. Muğla Belediyesi bürokratları, meclis komisyon üyelerimiz de gece gündüz çalıştılar, incelediler. Benim yaptırım gücüm yok. Belediye olarak ancak görüş bildirebilirz. KAbul edilir, edilmez bilemeyiz, ya da kısmen edilir. Ancak, eğer Muğla gibi bir il için hayati önem taşıyan bu planlar önerildiği gibi uygulanırsa, hukuki yollara başvuracağımız bilinsin isteriz. 13 ilçemizin de yanı görüşü paylaşmış olması, dikkate alınması gereken bir durumdur. Şimdi, bu gündem maddesini oylarınıza sunuyoruz” dedi.
İmar Komisyonunun raporu oy birliği ile kabul edildi. Bodrum’dan katılan konsey üyeleri kararı ayağa kalkarak, alkışlarla destekledi. Bodrum Kent Konseyi Başkanı söz alarak, meclise hitaben “Bütün ilçe belediyelerini ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni bu titiz çalışmalarından ötürü kutluyorum. Planla ilgili doğabilecek olumsuzluklara karşı, Bodrum Kent Konseyi’nin tüm bileşenleri ile birlikte gereken her türlü desteği vermeye, mücadele etmeye hazır olduğunu bilmenizi isteriz.” diyerek, meclis üyelerine ve başkana teşekkür etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir