FİYAT ETİKETLERİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMI

Fiyat etiketinde yerli üretim logosu kullanımına ilişkin tebliği 05 Ekim 2018 tarih ve 30556 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu tebliğ ile tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmış olup, yayın tarihi itibariyle yürürlüğe başlamıştır.

Etiket ve fiyat listelerinde bulunması gereken hususlar, malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih ve Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo ve işaret yer almalıdır.

Bir malın yerli üretim sayılması için; 17/04/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 1.maddesinde kapsam şöyle belirlenmiştir;

“1. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya, o ülke menşelidir.

 1. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ifadesinden;
 2. a) O ülkede çıkartılan madencilik ürünleri,
 3. b) O ülkede toplanan bitkisel ürünler,
 4. c) O ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar,
 5. d) O ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,
 6. e) O ülkede tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri,
 7. f) O ülkede kayıtlı veya tescilli olup, o ülkenin bandırasını taşıyan araçlar tarafından söz konusu

ülkenin kara suları dışındaki denizlerden çıkartılan av ürünleri ve diğer deniz ürünleri,

 1. g) Söz konusu ülkede kayıtlı ya da tescilli olan ve ülkenin bandırasını taşıyan, fabrika gemilerde

(f) bendinde öngörülen ürünlerden elde edilen eşya,

 1. h) O ülkenin kara sulan dışındaki denizlerin dibinden ya da deniz dibindeki toprağın altından

münhasır işletme hakkına sahip olarak o ülke tarafından çıkartılan ürünler,

ı) Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat işlemlerinden veya kullanım

kalıntılarından elde edilen atık ve artıklar,

 1. j) Yukarıdaki bentlerde sayılan eşyadan üretimin herhangi bir aşamasında elde edilen eşya ile

bunların türevlerinden elde edilen eşya,

Anlaşılır.

 1. 2 nci fıkranın uygulanmasında ülke ifadesi o ülkenin kara sularını da kapsar.”

Yerli Malı-Yerli Üretim Farkı

Yurt dışından ithal edilerek Türkiye’de sadece ambalajlanarak piyasaya sunulan ürünlerin yerli üretim sayılmayacak. Ancak yabancı sermayeli üreticilerin Türkiye’deki yatırımlarında elde edilen veya üretilen mallar yerli üretim kabul edilecek.

Bakanlık açıklamasında, yerli üretim ve yerli malı kavramlarının farklı olduğu ve birbirleri yerine kullanılmaması gerektiği belirtilerek, “Zira sermayesi yabancı olmakla birlikte Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için de fiyat etiketlerinde yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır” denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir